Rozstrzygnięty został I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2014.

Szczegółowy wykaz przyznanych doatcji zawierają poniższe załączniki.

Załączniki