Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2017 – wyniki