Przedstawimy rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Serdecznie dziękujemy organizacjom pozarządowym, które wzięły udział w konkursie za zainteresowanie realizacją zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Szemud. Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe jest budowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, którego podstawą jest praca społeczna członków stowarzyszeń i organizacji oraz wolontariuszy.

Jednocześnie informujemy, że organizacje, którym przyznano niższą kwotę dotacji niż wnioskowana zobowiązane są złożyć aktualizację ofert.

Termin podpisania umów oraz przekazania środków finansowych uzależniony jest od terminu dostarczenia przez Państwa aktualizacji.

Iwona Curlej-Paszke

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku