W Urzędzie Gminy Szemud w dniu 04.03.2019 r. rozstrzygnięto konkurs meldunkowy za IV kwartał 2018 roku oraz za cały rok 2018. Po przeprowadzonym losowaniu komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. Zgodnie z regulaminem nagrodą w konkursie za IV kwartał był rower, a nagrodą za cały rok skuter. Losowanie odbyło się w siedzibie Urzędu, spośród uczestników konkursu, którzy wyrazili chęć zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Szemud w 2018 r. lub złożyli potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym kopię pierwszej strony rozliczenia podatkowego. Wylosowana została Pani Danuta Solska (nagroda za IV kwartał 2018 r.) z miejscowości Łebno oraz Pani Lidia Langier (nagroda za rok 2018) z miejscowości Bojano.
Zwycięzcom gratulujemy!

Kazimierz Potrykus