Tegoroczne zmagania konkursu „Piękna Wieś 2018” w Gminie Szemud odbyły się w kategorii – „Wieś” w którym wzięło udział 7 wsi. Konkurs w kategorii „Zagroda” nie odbył się ze względu na brak zgłoszenia zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 796/IV/2018 z dnia 09.03.2018r. minimum trzech „Zagród”.
Komisja dokonując oceny zgłoszonych miejscowości szczególną uwagę zwróciła na estetykę posesji i stan budynków znajdujących się w poszczególnych miejscowościach, zagospodarowanie terenów zielonych, gospodarkę odpadową oraz zaangażowanie mieszkańców wsi w jej życie społeczne i kulturowe. Po przeglądzie wszystkich miejscowości Komisja konkursowa postanowiła przyznać:
I miejsce – Bojano
II miejsce – Łebno
III miejsce – Warzno
Wyróżnienie – Donimierz i Głazica
Podczas przeglądu stwierdzono duże zaangażowanie sołtysów i mieszkańców naszej Gminy w upiększaniu swoich wsi, które budzą podziw przejezdnych i zachęcają osoby szukające swego miejsca na ziemi do osiedlenia się na naszej pięknej kaszubskiej ziemi.

Karolina Naronowicz