Tegoroczne zmagania konkursu „Piękna Wieś 2016” w Gminie Szemud odbyły się w kategorii – „Wieś” w którym wzięły udział 4 wsie. Konkurs w kategorii „Zagroda” nie odbył się ze względu na brak zgłoszenia zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 346/IV/2016 z dnia 20.04.2016 minimum trzech „Zagród”.

Komisja dokonując oceny zgłoszonych miejscowości szczególną uwagę zwróciła na estetykę posesji i stan budynków znajdujących się w poszczególnych miejscowościach, zagospodarowanie terenów zielonych, gospodarkę odpadową oraz zaangażowanie mieszkańców wsi w jej życie społeczne i kulturowe. Po przeglądzie wszystkich miejscowości Komisja konkursowa postanowiła przyznać:
I miejsce – Częstkowo,
II miejsce – Przetoczyno,
III miejsce – Głazica i Kamień.

Podczas przeglądu stwierdzono duże zaangażowanie sołtysów i mieszkańców naszej Gminy w upiększanie okolicy, które budzą podziw przejezdnych i zachęcają osoby szukające swego miejsca na ziemi do osiedlenia się na naszej pięknej kaszubskiej ziemi.

Karolina Naronowicz