Tegoroczne zmagania konkursu „Piękna Wieś 2017” w Gminie Szemud odbyły się w kategorii – „Wieś” w którym wzięło udział 5 wsi. Konkurs w kategorii „Zagroda” nie odbył się ze względu na brak zgłoszenia zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 573/IV/2017 z dnia 05.04.2017r. minimum trzech „Zagród”.

Komisja dokonując oceny zgłoszonych miejscowości szczególną uwagę zwróciła na estetykę posesji i stan budynków znajdujących się w poszczególnych miejscowościach, zagospodarowanie terenów zielonych, gospodarkę odpadową oraz zaangażowanie mieszkańców wsi w jej życie społeczne i kulturowe.

 

Po przeglądzie wszystkich miejscowości Komisja konkursowa postanowiła przyznać:
I miejsce – Karczemki
II miejsce – Głazica
III miejsce – Grabowiec i Donimierz
Wyróżnienie – Kowalewo

 

Podczas przeglądu stwierdzono duże zaangażowanie sołtysów i mieszkańców naszej Gminy w upiększanie okolicy, które budzą podziw przejezdnych i zachęcają osoby szukające swego miejsca na ziemi do osiedlenia się na naszej pięknej kaszubskiej ziemi.

Karolina Naronowicz