Szanowni Mieszkańcy!
W dniu 31.03.2016 r. zakończył się, ogłoszony przez Wójta, konkurs „e-WODA”, obejmujący wszystkich odbiorców wody, będących osobami fizycznymi, przyłączonych do sieci wodociągowej stanowiącej własność Gminy Szemud, którzy dokonali rozliczenia poboru wody na podstawie samodzielnie wygenerowanej faktury.
Należy uznać, ze nasz konkurs zadziałał prawidłowo, ponieważ lista osób korzystających z systemu znacznie wzrosła.
W konkursie brali udział wszyscy odbiorcy wody od momentu uruchomienia systemu do dnia 31.03.2016 r. Przewidziano nagrodę I i II stopnia /tablet oraz telefon komórkowy/. Organizator w dniu 17.05.2016 r przeprowadził publiczne losowanie nagród spośród osób, które spełniły kryteria uczestnictwa w konkursie. Do momentu złożenia oświadczenia przez zwycięzców konkursu, organizator posługuje się numerami ID klientów.

Do osób, które zostały wylosowane, skierowane zostanie pismo z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po uzyskaniu pisemnej zgody /list, e-mail/ podamy Państwu termin wręczenia nagród, który nastąpi podczas Sesji Rady Gminy Szemud w czerwcu br. O dokładnym terminie poinformujemy oddzielnie.

Roman Przybyt