W Urzędzie Gminy Szemud w dniu 30.04.2019 r. rozstrzygnięto konkurs meldunkowy za I kwartał 2019 roku. Po przeprowadzonym losowaniu komisja konkursowa wyłoniła zwycięzcę. Zgodnie z regulaminem nagrodą w konkursie za I kwartał był rower. Losowanie odbyło się w siedzibie Urzędu, spośród uczestników konkursu, którzy wyrazili chęć zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Szemud w 2019 r. lub złożyli potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym kopię pierwszej strony rozliczenia podatkowego. Wylosowana została Pani Katarzyna Kąkol (nagroda za I kwartał 2019 r.) z miejscowości Dobrzewino.

Zwycięzcy gratulujemy!

Kazimierz Potrykus