W Urzędzie Gminy Szemud w dniu 22.07.2019 r. rozstrzygnięto konkurs meldunkowy za II kwartał 2019 roku. Po przeprowadzonym losowaniu komisja konkursowa wyłoniła zwycięzcę. Zgodnie z regulaminem nagrodą w konkursie za II kwartał był rower. Losowanie odbyło się w siedzibie Urzędu, spośród uczestników konkursu, którzy wyrazili chęć zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Szemud w okresie od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. lub złożyli potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym kopię pierwszej strony rozliczenia podatkowego. Wylosowana została Pani Małgorzata Żochowska (nagroda za II kwartał 2019 r.) z miejscowości Będargowo.

Zwycięzcy gratulujemy!

Referat Spraw Obywatelskich