W Urzędzie Gminy Szemud w dniu 21.10.2019 r. rozstrzygnięto konkurs meldunkowy za III kwartał 2019 roku. Po przeprowadzonym losowaniu komisja konkursowa wyłoniła zwycięzcę. Zgodnie z regulaminem nagrodą w konkursie za III kwartał był rower. Losowanie odbyło się w siedzibie Urzędu, spośród uczestników konkursu, którzy wyrazili chęć zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Szemud w okresie od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. lub złożyli potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym kopię pierwszej strony rozliczenia podatkowego. Wylosowany został Pan Adam Żugaj (nagroda za III kwartał 2019 r.) z miejscowości Kamień.

Zwycięzcy gratulujemy!

Kazimierz Potrykus