W Urzędzie Gminy Szemud w dniu 20.01.2020 r. rozstrzygnięto konkurs meldunkowy za IV kwartał 2019 roku. Po przeprowadzonym losowaniu komisja konkursowa wyłoniła zwycięzcę. Zgodnie z regulaminem nagrodą w konkursie za IV kwartał był rower. Losowanie odbyło się w siedzibie Urzędu, spośród uczestników konkursu, którzy wyrazili chęć zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Szemud w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. lub złożyli potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym kopię pierwszej strony rozliczenia podatkowego. Wylosowany został Pan Paweł Spychała (nagroda za IV kwartał 2019 r.) z miejscowości Bojano.
Zwycięzcy gratulujemy!

Magdalena Sikora