INFORMACJA O PODPISANIU DECYZJI ZRID
Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem).

Dnia 24.09.2019r. na terenie placu budowy w Bojanie, gmina Szemud Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wydał pierwszą decyzję – zgodę na realizację inwestycji drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S6 Szemud – Chwaszczyno obejmującą budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem).
Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że jeszcze we wrześniu zostanie przekazany wykonawcy plac budowy i będą mogły rozpocząć się prace budowlane.
W uroczystości obok Wojewody Pomorskiego wzięli udział m.in. Waldemar Chejmanowski, zastępca Dyrektora Gdańskiego Oddziału GDDKiA, Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski, Sławomir Suski z Dyrektor Kontraktu z ramienia Wykonawcy wraz przedstawicielami firmy Polaqua. Obecnością również zaszczycił nas poseł Marcin Horała.
Budowa Trasy Kaszubskiej pozwoli odciążyć od ruchu tranzytowego istniejący fragment drogi krajowej nr 6 przechodzący przez Rumię, Redę i Wejherowo. Pozostałe odcinki S6 od Słupska do Bożegopola Wielkiego oraz tzw. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (węzeł Chwaszczyno – Żukowo – węzeł Gdańsk Południe) zostały zakwalifikowane do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
Trasa między Gdynią Wielkim Kackiem, a Szemudem podzielona została na dwa odcinki. Obecna decyzja dotyczy odcinka pierwszego – ok. 13,6 km w powiecie wejherowskim i gminie Szemud.
Zakończenie robót planowane jest do dnia 26.07.2021r.

Natalia Kacprzak

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID dla budowy Trasy S6