W imieniu Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie Urząd Gminy w Szemudzie informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta – Będragowo na odcinku Będargowo – Kolonia o długości ok. 1,7 km” na czas prowadzonych robót na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1418G z drogą w kierunku Zęblewa w Będargowie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1418G z drogą w kierunku Nowinek na granicy powiatów wejherowskiego oraz kartuskiego zostanie wprowadzony zakaz ruchu w obu kierunkach z wyłączeniem pojazdów budowy.
Planowany termin zamknięcia drogi to: 01.06.2018 r. – 28.09.2018r.

Roman Chustak