W związku z kolejnymi artykułami prasowymi i wywiadami radiowymi w sprawie mojego Zarządzenia dotyczącego wynajmowania świetlic oraz sal przy OSP, chcę poinformować, że Wojewoda w swoim Rozstrzygnięciu stwierdził nieważność Zarządzenia, poruszając kwestię kompetencji pomiędzy Radą a Wójtem Gminy. Nieważność zarządzenia nie przesądza o własności przedmiotowego lokalu, a tym samym o sposobie jego użytkowania. W dalszym ciągu zgodnie z Księgą Wieczystą właścicielem obiektu jest Gmina Szemud i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Znam opinię społeczną wyrażoną między innymi na spotkaniach z mieszkańcami Częstkowa, którzy nie mogą z sali korzystać, pomimo że jak określa projekt z myślą o nich była wybudowana. Mieszkańcy przedstawili wiele interesujących pomysłów, aby wykorzystać tę salę z pożytkiem dla lokalnej społeczności, w celu dla jakiego ta sala powstała ze środków gminnych czyli społecznych.

Odnoszę wrażenie, że cała sprawa nabiera cech politycznych związanych ze zbliżającymi się wyborami i chęcią przedstawienia mojej osoby jako konfliktowej.

Chciałbym podkreślić, że bardzo cenię rolę strażaków w codziennym życiu mieszkańców, wiem że oni pierwsi zawsze przychodzą z pomocą i gwarantują bezpieczeństwo. Doceniam pokoleniową tradycję istnienia OSP i zawsze będę wspierał jednostki OSP w Gminie Szemud, nie żałując środków na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek.
Przy okazji sporu dotyczącego tylko sali zebrań przy OSP Cząstkowo, usiłuje się eskalować konflikt i wmówić społeczeństwu, że dotyczy on wszystkich jednostek w gminie co jest oczywistą nieprawdą.

Zarządzenie w zasadzie jest regulaminem, który w uregulowany sposób umożliwiał strażakom z OSP Częstkowo bycie gospodarzem obiektu, prowadzić dalej swoją działalność na sprecyzowanych zasadach, dając również możliwość do korzystania z sali zebrań mieszkańcom na określone cele.
Ze swojej strony chcę jasno powiedzieć, że jestem przekonany, a w zasadzie pewny swoich działań, które uważam za słuszne. Obiekty gminne nie mogą funkcjonować w sprzeczności z ich przeznaczeniem i wbrew zapotrzebowaniu społecznemu. Nie mogą funkcjonować w sposób dowolny, nieuporządkowany i poza nadzorem właściciela, bez formalnego uregulowania odpowiedzialności. Obiecuję, że zrobię wszystko, dostępnymi prawnie sposobami, aby sala przy OSP Częstkowo pełniła takie funkcje jak oczekują tego mieszkańcy.

Ostatnio otrzymaliśmy Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20.05.2014 r, który odrzuca skargę OSP Częstkowo na moje Zarządzenie dotyczące regulaminu określającego zasady korzystania oraz wynajmowania świetlic oraz sal przy OSP, w tym sali w Częstkowie.

Skorzystałem również z przysługującego mi prawa i złożyłem skargę na Rozstrzygnięcie Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto, o czym informowałem, w Sądzie Rejonowym został złożony w dniu 2.04. 2014 pozew o wydanie przedmiotowej sali prawowitemu właścicielowi jakim wg Księgi Wieczystej jest Gmina Szemud.

Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy