Drodzy mieszkańcy Gminy Szemud,
informujemy, że dnia 22 sierpnia 2019 opublikowana została Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza szereg zmian w dotychczasowych zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi.
Jedną z istotnych zmian jest obligatoryjny obowiązek selektywnej zbiórki wszystkich odpadów co oznacza, że mieszkańcy, którzy do tej pory nie segregowali odpadów teraz będą musieli zmienić swoje nawyki.
W praktyce oznacza to kontrolę nieruchomości w zakresie gromadzenia odpadów
i w konsekwencji właściciele nieruchomości, którzy nie będą segregować odpadów mogą zapłacić, aż czterokrotność stawki ustalonej dla odpadów segregowanych .
Zmiana ta pociąga za sobą konieczność wprowadzenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której nie będzie już możliwości wyboru sposobu gospodarowania odpadami.
Na terenie Gminy Szemud powyższa zmiana wejdzie w życie w ciągu najbliższych miesięcy. Wiąże się to bowiem ze zmianą regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz innych uchwał dotyczących gospodarki odpadami obecnie obowiązujących na terenie Gminy Szemud.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której będziemy zamieszczać aktualne informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.

Referat Gospodarki Odpadami
i Ochrony Środowiska