OSP Bojano

[list]
Prezes – Piotr Dziecielski
[/list]
[list]
Naczelnik – Andrzej Mazur
[/list]
[list]
Wiceprezes – Jacek Niewęgłowski
[/list]
[list]
Wiceprezes – Alojzy Damaszke
[/list]
[list]
Z-ca naczelnika – Ireneusz Skocki
[/list]
[list]
Sekretarz – Albert Rogiński
[/list]
[list]
Skarbnik – Jarosław Szenk
[/list]
[list]
Członek – Stanisław Boike
[/list]

OSP Częstkowo

[list]
Prezes – Jacek Żywicki
[/list]
[list]
Naczelnik – Wojciech Bojeński
[/list]
[list]
Sekretarz – Maciej Misiak
[/list]
[list]
Skarbnik – Wojciech Żywicki
[/list]
[list]
Gospodarz – Jan Rompca
[/list]
[list]
Członek Zarządu – Ryszard Sikora
[/list]

OSP Kielno

[list]
Prezes – Witold Hoppa
[/list]
[list]
Naczelnik – Stanisław Milewczyk
[/list]
[list]
Wiceprezes – Wiesław Milewczyk
[/list]
[list]
Z-ca naczelnika – Wojciech Wanat
[/list]
[list]
Sekretarz – Czesław Klawikowski
[/list]
[list]
Skarbnik – Katarzyna Grochocka
[/list]
[list]
Gospodarz – Krystian Stubba
[/list]
[list]
Kronikarz – Wanda Chmara
[/list]
[list]
Członek – Krzysztof Grochocki
[/list]

OSP Łebno

[list]
Prezes – Hubert Dosz
[/list]
[list]
Naczelnik – Józef Gruba
[/list]
[list]
Sekretarz – Stanisław Belgrau
[/list]
[list]
Skarbnik – Jacek Baranowski
[/list]
[list]
Gospodarz – Marek Dosz
[/list]

OSP Przetoczyno

[list]
Prezes – Stanisław Stolz
[/list]
[list]
Naczelnik – Wojciech Skwarło
[/list]
[list]
Z-ca Naczelnika – Wojciech Pranczk
[/list]
[list]
Sekretarz – Leszek Sikora
[/list]
[list]
Skarbnik – Zbigniew Pokryfka
[/list]
[list]
Gospodarz – Jan Domski
[/list]
[list]
Członek – Zenon Dampc
[/list]

OSP Szemud

[list]
Prezes – Paweł Milewczyk
[/list]
[list]
Naczelnik – Henryk Pokryfka
[/list]
[list]
Wiceprezes – Edward Stanula
[/list]
[list]
Z-ca naczelnika – Grzegorz Lasowski
[/list]
[list]
Sekretarz – Albin Jaroszek
[/list]
[list]
Skarbnik – Iwona Czoska
[/list]
[list]
Gospodarz – Tadeusz Kozłowski
[/list]
[list]
Kronikarz – Anna Napieralska
[/list]
[list]
Członek zarządu – Stanisław Draws
[/list]