W dniu 21 lipca br. w Szemudzie odbyło się spotkanie w sprawie omówienia sytuacji powstałej w wyniku prezentacji STEŚ II i Opinii ZOPI GDDKiA z dnia 08.07.2009. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gdańskiego oddziału GDDKiA (m. in. Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji Pan Robert Marszałek), poseł Pan Jerzy Budnik, radny Sejmiku Pan Tadeusz Haase, radny powiatowy Pan Andrzej Siewert oraz władze gminy w osobach wójta i jego zastępcy, radnych Rady Gminy oraz sołtysów. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Komitetów protestacyjnych – z wyjątkiem komitetu z Kowalewa, skupiającego część mieszkańców z miejscowości Kowalewo oraz niektórych rolników z miejscowości Donimierz i Częstkowo, który odmówił udziału w spotkaniu (pismo zamieszczamy poniżej). Udział w tym spotkaniu wzięli również przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych m. in. ZK-P i OSP.

Szczegółowy protokół z tego spotkania umieścimy w najbliższym czasie na niniejszej stronie.

Załączniki