Spotkanie dotyczące budowy trasy S6.
„ Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack ( z węzłem)”.

W dniu 22 października 2018 roku o godzinie 17.00 w sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie odbyło się spotkanie prowadzone przez Wójta Gminy Szemud Ryszarda Kalowskiego z przedstawicielami Inwestora oraz Wykonawcy trasy S6 (odcinek Chwaszczyno – Szemud), oraz mieszkańcami gminy. W spotkaniu ze strony Inwestora uczestniczył p. Paweł Suwisz Kierownik Projektu, wraz z p. Stanisławem Rybickiem Specjalistą w Wydziale Nieruchomości Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Przedstawicielami ze strony Wykonawcy byli p. Sławomir Suski Dyrektor Kontraktu, oraz p. Arkadiusza Daniluk z-ca Dyrektora Kontraktu– Polaqua Sp. z o.o.
W trakcie spotkania przedstawiono aktualny projekt inwestycji, udzielono informacji odnośnie samej procedury budowy i poszczególnych etapów jej wykonania. Poinformowano o możliwych utrudnieniach w czasie wykonywanych prac, o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia prac. W szczególności pochylono się nad tematem odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzji ZRID). Każdy z przybyłych mieszkańców mógł uzyskać informacje na temat swojej nieruchomości u źródła i zapoznać się z bieżącym projektem.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy do śledzenia przebiegu inwestycji na stronie www.s6szemud-gdynia.pl.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod wskazane adresy:

INWESTOR:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
tel.centr. 58 511 24 00, fax 58 511 24 05
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Kierownik Projektu:
Paweł Suwisz
tel. 883 222 730
psuwisz@gddkia.gov.pl
osoba do kontaktu w spawie odszkodowań:
Katarzyna Lelental 58-511-24-58
klelental@gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU:
Egis Poland Sp. z o.o.
Biuro Nadzoru S6 – Zadanie 3
ul.Rdestowa 51A, 81-577 Gdynia
Inżynier Kontraktu:
Aneta Niechoćko -Klenczon
biuros6@egis-poland.com

BIURO PROJEKTOWE:
Transprojekt Gdański Sp. z o. o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
tel. (058) 524 41 00, fax (058) 341 30 65
Koordynator Projektu:
Mirosław Zmuda
e-mail : miroslaw.zmuda@tgd.pl

WYKONAWCA:
Polaqua Sp. z o.o.
Biuro Budowy S6 – Zadanie 3
ul. Chwaszczyńska 190, 81-571 Gdynia
Dyrektor Kontraktu:
Sławomir Suski
SSuski@polaqua.pl

Natalia Szreder