W dniu 03 listopada br. o godz. 17.oo w budynku Szkoły Podstawowej w Bojanie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące korekty wariantów A i A1 w okolicach Koleczkowa, Kielna i Bojana. Wariant A2 został wskazany do opracowania w decyzji KOPI w Warszawie z dnia 28.08.2009.
Na spotkaniu tym zostanie on zaprezentowany zainteresowanym mieszkańcom oraz zebrane będą opinie społeczne w sprawie przebiegu Trasy S-6 przez teren Gminy Szemud.

Inicjatorem i organizatorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy zapraszam do wzięcia udziału.

Z-ca Wójta Gminy Szemud
Krzysztof Brzezicki

Załączniki