W dniu 10 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie komisji ds. promocji gospodarczej Forum NORDA. Podczas spotkania omawiano kwestie związane z działaniami NORDY na ten rok, w tym sprawę projektu związanego ze wsparciem przedsiębiorczości. Ponadto zaprezentowano najnowsze wydawnictwo p.t. „Memorandum Gdyni”, w którym prócz obszernych analiz zawarto najnowsze dane gospodarcze oraz umieszczono krótkie wizytówki członków obszaru NORDA. Dokument ten jest do pobrania pod adresem: http://www.investgdynia.pl/informacje/informacje-ogolne/memorandum

Galeria