Na wniosek Wójta Gminy Szemud w dniu 31 lipca 2015 r., w siedzibie gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się spotkanie Wójta Gminy Szemud Ryszarda Kalkowskiego i pracowników urzędu oraz wykonawcy koncepcji programowej dla trasy S6 firmy: Transprojekt Gdański sp. z o.o.


Podczas spotkania projektanci przedstawili propozycje rozwiązań komunikacyjnych z obszarami przyległymi bezpośrednio do trasy S6 oraz opisali szereg ograniczeń związanych z projektowaniem przedstawionych połączeń wzdłuż projektowanej trasy S6.

Przedstawiciele Urzędu Gminy Szemud zgłosili liczne uwagi dotyczące miejsc zlokalizowania wiaduktów, przebiegu projektowanych dróg dojazdowych do działek oraz likwidacji niektórych ważnych dróg lokalnych, które zmieniłyby w diametralny sposób poruszania się po części Gminy Szemud.
Firma Transprojekt Gdański zobowiązała się do szczegółowego przeanalizowania rozwiązań proponowanych przez Gminę Szemud i przedstawienia poprawionej koncepcji.
Ponadto przedstawiciele GDDKiA poinformowali, iż we wrześniu lub październiku br. zostanie przeprowadzone spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy Szemud, na którym zostanie przedstawiony projekt koncepcji programowej dla trasy S6.


Rafał Gruba

Galeria