Informujemy, iż w dniu 16 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szemud odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, na którym można było szczegółowo zapoznać się z problematyką oraz procedurami sanitarnymi stosowanymi z powodu zagrożeń rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, potocznie zwanego ASF.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Powiatowego Inspektorat Weterynarii w Wejherowie: Lek. wet. Wioletta Drygas – Bogucka – powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie, Lek. wet. Joanna Wasilewska – Inspektor Weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej zgodności, zdrowia i ochrony zwierząt oraz z ramienia Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku: Dr. wet. Łukasz Wolny – doktor weterynarii, starszy inspektor weterynaryjny ds. materiału biologicznego. Na spotkanie licznie stawili się zainteresowani mieszkańcy Gminy Szemud.

Podczas spotkania poruszano problematykę obecnie występującego zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF na terenie kraju, metod bioasekuracji stosowanych w gospodarstwach w celu zapobiegania zakażeń wirusem. Uświadamiano hodowców trzody chlewnej o niebezpieczeństwie zakażeń zarówno w dużych hodowlach jak i małych gospodarstwach rolnych. Informowano o drogach przenoszenia wirusa, przedstawiano jego mapę rozprzestrzeniania się w skali lat poprzednich na terenie kraju. Przedłożono wykonane działania Kół Łowieckich na terenach zagrożonych ASF mające na celu odstrzały sanitarne dzików, plan działań na lata kolejne, przekazano uczestnikom spotkania materiały informacyjne w formie broszur i ulotek.

Zainteresowani mogli również obejrzeć firm informujący o zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa, który dostępny na stronie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowy Instytut Badawczy.

Wszelkie informacje dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku: http://www.gdansk.wiw.gov.pl/afrykanski-pomor-swin-(asf)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie
lek. wet. Wioletta Drygas – Bogucka , tel: 48 58 672 18 60, e-mail: piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
tel: + 48 58 302-32-52 , fax: + 48 58 302-39-62
biuro@gdansk.wiw.gov.pl

Dr. wet. Łukasz Wolny doktor weterynarii, starszy inspektor weterynaryjny ds. materiału biologicznego Wojewódzkiego Inspektoratu weterynarii w Gdańsku tel. +48 58 300-39-31 l.wolny@gdansk.wiw.gov.pl

Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz zapraszamy do korzystania z dostępnych materiałów na wskazanych stronach oraz do zasięgania informacji pod podanymi numerami telefonów.

ASF – ulotka informacyjna

Dorota Kleina