W dniu 13 maja br. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójta Gminy – Ryszarda Kalkowskiego przy udziale Kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji – Ryszarda Dampc z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – Grzegorzem Stachowiakiem oraz Dyrektorem Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego – Robertem Lorbieckim. Tematem spotkania były drogi wojewódzkie i drogi powiatowe przebiegające przez teren Gminy Szemud.

Wójt Gminy Szemud przedstawił koncepcję drogi, przygotowanej przez Gminę Szemud łączącej trasę S6 „Węzeł Koleczkowo” z włączeniem jej do drogi powiatowej i wojewódzkiej za pomocą rond w Kielnie i Koleczkowie.

Omawiano również plany związane z projektem chodnika od msc. Szemud do msc. Donimierz, i realizację oczekiwanych przez mieszkańców msc. Przetoczyno dwóch przejść dla pieszych w tejże miejscowości oraz  chodnika przy  drodze wojewódzkiej w msc. Bojano.

Ponadto Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego przedstawił przebieg odcinka drogi powiatowej /droga z Łebna na Rosochy/ od skrzyżowania z drogą wojewódzką w Łebnie od skrzyżowania na Lewino. Wójt zwrócił uwagę na konieczność w tym przypadku wykonania również ronda w Łebnie.  Dyrektor Lorbiecki omówił także założenia do projektu zatoki autobusowej przy ul. Słonecznej w msc. Kielno, chodnika przy ul. Chylońskiej w Koleczkowie, realizowanej w partnerstwie z Gminą drogi powiatowej Szemud-Kowalewo oraz remontu tzw. „wąwozu” w msc. Kielno.

Strony postanowiły ściśle ze sobą współpracować przy wszelkich inwestycja prowadzonych na terenie Gminy Szemud.