W środę 31 lipca 2013r. w Szemudzie odbyło się spotkanie władz gminy z mieszkańcami z udziałem przedstawicieli firm wywozowych. Tematem było podsumowanie pierwszego miesiąca funkconowania nowego systemu gospodarki odpadami.


Spotkanie przebiegło w dosyć nerwowej atmosferze, czemu w żaden sposób nie można się dziwić, biorąc pod uwagę skalę niedociągnięć ze strony obu wykonawców wywozu odpadów (zapraszamy do zapoznania się z relacjami prasoowymi Dziennika Bałtyckiego, zamieszczonymi poniżej).


Mieszkańcy zgłaszali uwagi związane z dostawą worków na odpady segregowane (brak dostawy bądź opóźnienia, niedostateczna ilość, zła jakość) oraz odbieraniem odpadów niezgodnie z harmonogramem lub całkowitym brakiem ich odbioru. Z niektórych nieruchomości przez cały miesiąc nie odebrano żadnych odpadów lub nie odebrano odpadów zbieranych w sposób selektywny. Mieszkańcy uważają, że skoro mają płacić, to żądają należytego wykonania usługi.

Prezes wejherowskiego ZUK- u p. Roman Czerwiński zwrócił się prośbą o wzajemne zrozumienie i współpracę, zamiast pretensji i straszenia karami, ponieważ według p. Czerwińskiego wszyscy dopiero uczymy się nowego systemu i są gminy gdzie jest o wiele gorzej i nic się nie stanie, jeżeli odpady zostaną odebrane z posesji w późniejszym terminie.

Pani Irena Sanderska Prezes firmy AGORA wchodzącej w skład konsorcjum Remondis tłumaczyła się, że jej firma obsługuje trudny i rozległy teren oraz zwróciła się z prośbą o zgłaszanie konkretnych uwag bądź skarg, ponieważ padały oskarżenia, że kierowcy żądają pieniędzy za worki, jednak nikt nie podał żadnych danych (miejscowość, ulica, godzina nr rejestracyjny samochodu), aby firma mogła to zweryfikować. Ponadto p. Irena Sanderska zwróciła się z prośbą, aby reklamacje zgłaszać bezpośrednio do firmy i podała dodatkowe numery telefonów.

Mieszkańcy obecni na spotkaniu zauważyli, że największą ilość odpadów stanowią odpady zbierane w sposób selektywny – szczególnie plastik – w związku z czym uważają, że powinni dostawać na ich gromadzenie więcej worków. Pan Roman Czerwiński powiedział, że jeżeli firma odbierze z danej nieruchomości np. pięć worków z plastikiem to powinna zotawic pięć pustych worków przeznaczonych do zbiórki tego odpadu. Zapotrzebowanie na większa ilość worków można zgłaszać do firmy. Ponadto wspomniane worki dostępne są również u sołtysów.

Na spotkaniu padało również wiele pytań o sposób segregacji odpadów, na które na bieżąco odpowiadali przedstawiciele firm. Jedno z nich dot. miejsca składowania popiołu. Pan Czerwiński wyjaśnił, że popiół wrzucamy do odpadów zmieszanych jednak istnieje możliwość ustawienia przez firmę specjalnego pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadu, jednak taką wolę musiałaby wyrazić większa część mieszkańców np. danej ulicy. Przedmiotem dyskusji była również kwestia częstotliwości wywozu odpadów komunalnych (dla jednych za często dla innych za rzadko). Wójt Gminy wyjaśnił, że częstotliwość wywozu wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Poruszono również temat wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt Gminy udzielił wyjaśnień odnośnie finansowania nowego systemu gospodarowania odpadami informując, że środków przeznaczonych na wspomniany system nie można przeznaczyć na żaden inny cel.

Na zakończenie spotkania Prezes ZUK- u zapewnił Wójta Gminy i mieszkańców miejscowość obsługiwanych przez tę, że następny odbiór odpadów nastąpi zgodnie z harmonogramem. Natomiast Prezes AGORY obiecała, że pracownicy, którzy pojadą w najbliższym czasie po odpady, zrobią wszystko, aby je zgodnie z harmonogramem odebrać. Przyznała jednak, że harmonogram był tworzony z „zza biurka” i obsłużenie takiej liczby nieruchomości w ciągu jednego dnia jest bardzo trudne, więc należałoby się zastanowić nad jego modyfikacją.
Godne uwagi jest to, że przeprowadzenie tego spotkania wywarło pozytywny skutek w postaci mobilizacji ze strony jednego z wykonawców. Sołtysi ze wschodniej części gminy sygnalizują, że jakość kolejnej transzy wywozu odpadów uległa wyraźnej poprawie, i tylko w nielicznych przypadkach zgłaszane są interwencje dot. nieprawidłowości i braku wywozu tychże odpadów.Relacje prasowe


Galeria