W dniu 9 lipca br. z inicjatywy Wójta p. Ryszarda Kalkowskiego w Urzędzie Gminy doszło do spotkania z prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie. Tematem spotkania były problemy związane z prawidłową realizacją zadań wynikających z umowy na wywóz odpadów komunalnych, jaką gmina zawarła z tą firmą.


Podczas spotkania prezes Czerwiński zapewnił, że wszystkie niedogodności oraz popełnione błędy zostaną usunięte w najbliższym czasie. Jednocześnie zaznaczył, że w chwili obecnej nie dysponuje wystarczającą ilością worków na odpady segregowane, w związku z czym poprosił, aby mieszkańcy przez najbliższe dwa miesiące wakacyjne t.j. lipiec i sierpień zbierali odpady segregowane w jakiekolwiek worki, zapewniając, że wszystkie one zostaną przez firmę odebrane.


Wójt kategorycznie nakazał zaprowadzenie porządku w systemie wywozu, żądając natychmiastowego wywiezienia odpadów z posesji, które dotychczas pomięto, oraz wyznaczając ostateczy termin na usunięcie wszelkich braków na dzień 18 lipca br.
[i]Szanowni Państwo!


Pragniemy Państwa zapewnić, że czynimy wszelkie starania, by wdrażanie gospodarki odpadami przebiegało bez jakichkolwiek przeszkód i problemów. Codziennie wykonujemy dziesiątki telefonów w celu sprawdzania prawidłowości realizacji usług wywozowych, codziennie powstają aktualne listy posesji, gdzie dotychczas nie wywieziono odpadów – listy te są w trybie natychmiastowym przekazywane do firm wywozowych, a następnie weryfikowane pod kątem realizacji. Również w dniu dzisiejszym przekazano wykaz 43 posesji, z których odpadów nie wywieziono. Zwrotnie otrzymaliśmy już z firmy informację, że wywóz na nich jest aktualnie realizowany, w związku z czym nasz pracownik jeszcze dziś dokona weryfikacji tego wywozu.


Jednocześnie w dalszym ciągu prosimy Państwa o wyrozumiałość, gdyż obecne problemy są jedynie chwilowe; z dnia na dzień sytuacja będzie się poprawiać.Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud
[/i]