W dniu 21 października 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji odbyło się kolejne spotkanie z przedsiębiorcami z naszej Gminy. W spotkaniu wzięło udział blisko 60 osób co wg oceny naszych prelegentów mających doświadczenie w tym zakresie, jest dość sporą grupą uczestników. Spotkania te są organizowane z inicjatywy Wójta Gminy i mają umożliwić naszym przedsiębiorcom bezpośredni kontakt z przedstawicielami instytucji zajmującymi się rozwojem gospodarczym naszego Regionu. Zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach zapoznali słuchaczy z bieżącymi sprawami i problemami z jakimi spotykają się podczas pracy w reprezentowanych przez siebie instytucjach dotyczących przede wszystkim gospodarki. W większości byli to Prezesi i v-ce Prezesi tych instytucji:
1. Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA
2. Stowarzyszenie Księgowych o/Gdańsk
3. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
4. Departament Rozwoju Gospodarczego – Urząd Marszałkowski
5. Powiatowa Rada Przedsiębiorczości
6. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
7. Kaszubski Związek Pracodawców
8. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
10. „Fortum” Pomorski Prąd

Podczas spotkania zebrani zostali poinformowani m.in. o możliwych instrumentach wsparcia przedsiębiorstw jakie pozostają do dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego. Możliwości te zostały omówione przez przedstawicieli Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza. Przedsiębiorcy otrzymali specjalne materiały w tej sprawie.
W podsumowaniu Wójt Gminy Pan Ryszard Kalkowski odniósł się do wystąpień zaproszonych gości i wskazał na potrzebę takich spotkań co najmniej raz w roku, które umożliwiają naszym przedsiębiorcom bezpośrednią możliwość kontaktu i rozmowy z zaproszonymi przedstawicielami odpowiednich instytucji. I właśnie na zakończenie Wójt zaprosił wszystkich na rozmowy kuluarowe i poczęstunek.

Romuald Przybyt