W związku z podjętą przez Wójta decyzją w sprawie objęcia zarządzania i administrowania wszystkimi obiektami sportowymi na terenie Gminy Szemud przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji (jeden gospodarz), w dniu 4 lutego 2014 roku odbyło się – na zaproszenie Wójta – spotkanie ze przedstawicielami wszystkich klubów sportowych działających na terenie gminy Szemud.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele 8 klubów sportowych. W spotkaniu wziął udział zaproszony również Dyrektor GCKSiR Pan Bodusławem Napieralski.


Spotkanie miało na celu przedstawienie koncepcji i idei, jaka przyświecała Wójtowi, przekazując gminne obiekty sportowe pod „opiekę” jednego koordynatora (gospodarza).

Wolą Gminy jest umożliwienie korzystania klubom z tych obiektów w sposób przez siebie określony, jednak pod nadzorem, kontrolą, jak również wsparciem Gminy. Musimy mieć rozeznanie w prawidłowym wykorzystaniu obiektów, lepszą dbałość o nie i zwiększenie efektywności ich wykorzystania na rzecz mieszkańców.


Spotkanie było okazją do dyskusji i wymiany poglądów w sprawach dotyczących działalności sportowej, wykorzystywania obiektów itp. Wójt prosił przedstawicieli klubów o konstruktywną współpracę z koordynatorem z ramienia Gminy, Panem Bogusławem Napieralskim.


Na zakończenie Wójt zaprosił wszystkich na spotkanie w nowobudowanej hali sportowej w Bojanie. Wyznaczony został termin 10.02.2014 o godz. 16.00.