Wójt Gminy Szemud zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Szemud na spotkanie, które odbędzie się w dniu 08.02.2016r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie. Celem spotkania będzie podsumowanie dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz omówienie priorytetów realizacji zadań publicznych w 2016 roku.

Iwona Curlej-Paszke