SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SZEMUD Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2015 ROKU

Sprawozdanie (do pobrania)