Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU