Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017”

Sprawozdanie