Urząd Gminy w Szemudzie ogłasza nabór wniosków w ramach akcji pn.: „Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2016”

W związku z planowanym kolejnym przystąpieniem przez Gminę Szemud do konkursu, w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2016)”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ogłaszamy nabór wniosków w ramach akcji pn. „Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2016”.
Celem udziału w programie jest: demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
W przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Szemud, w ramach planowanej „akcji azbestowej”, jako urząd zapewniamy bezpłatny demontaż, zbiórkę, transport, zabezpieczenie i utylizację azbestu, każdemu kto złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami – dokumentacją zdjęciową.
Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego – nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie.
Osoby posiadające wyroby azbestowe oraz zainteresowane jego unieszkodliwienie, proszone są o zgłaszanie ilości wyrobów azbestowych stanowiących pokrycia dachowe, pokrycia ścian budynków jak i składowanych na terenie posesji, które planują zutylizować do końca sierpnia br.
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie (wniosek) zamiaru wywozu i unieszkodliwienia azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szemud warz z oświadczeniami
2. Dokumentacja zdjęciowa

Wnioski mogą składać wyłącznie właściciele nieruchomości.

Druki znajdują się w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.szemud.pl oraz w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud w terminie do dnia 17.03.2016r.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod nr telefonu (58) 676 44 39.

Galeria

 

Załączniki