Urząd Gminy w Szemudzie informuje o możliwości składania wniosków w ramach akcji pn.:„Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud 2018”

Wzorem lat ubiegłych, Gmina Szemud planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2018)”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Celem udziału w programie jest: demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie  odpadów zawierających azbest.
W przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Szemud, w ramach planowanej „akcji azbestowej”, urząd zapewni bezpłatny demontaż, zbiórkę, transport, zabezpieczenie i utylizację azbestu, każdemu kto złoży  poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym dokumentacją zdjęciową.
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud w terminie do dnia 28.05.2018r.
Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego – nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.szemud.pl/aktualności bądź uzyskać pod nr telefonu (58) 676 44 36.