[size=16]Szanowni Mieszkańcy Gminy Szemud![/size]


Sprzątamy azbest w Gminie Szemud – demontaż, zbiórka, utylizacja i transport wyrobów
zawierających azbest.


W ramach pierwszej akcji związanej ze zbiórką odpadów zawierających azbest odnotowaliśmy
praktycznie 100 % zadowolenie mieszkańców, którzy zdecydowali się złożyć wnioski dotyczące
zbiórki i utylizacji zalegającego na ich posesji azbestu.

Widząc niesłabnące zainteresowanie mieszkańców, związane z „bezkosztowym” pozbyciem się
wyrobów azbestowych, Wójt Gminy Szemud- Ryszard Kalkowski postanowił po raz kolejny przystąpić do
konkursu o podobne dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


W związku z powyższym apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy o zgłaszanie ilości
posiadanych wyrobów azbestowych stanowiących zarówno pokrycia dachowe, pokrycia ścian budynków
jak i składowanych w dowolnym miejscu posesji.


Po pozytywnym rozpatrzeniu i wybraniu wniosku w konkursie ogłoszonym przez WFOŚiGW w
ramach planowanej „akcji azbestowej” gmina Szemud zapewni także demontaż, zbiórkę, transport i
utylizację w okresie maj – sierpień 2014 r.

Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego-
nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie.


Zgodnie z przepisami prawa demontażem, transportem i unieszkodliwieniem lub
zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest mogą zajmować się tylko i wyłącznie specjalistyczne
firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. Prace te będą wykonywane przez uprawniony podmiot
wyłoniony przez Urząd Gminy Szemud w drodze przetargu.


Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie (wniosek) zamiaru wywozu i unieszkodliwienia azbestu

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością

3. Oświadczenie deklaracja

Wnioski mogą składać wyłącznie właściciele nieruchomości.

Druki znajdują się w wersji elektronicznej na stronie internetowej
[color=blue]http://www.szemud.pl/aktualnosci.html[/color] oraz w wersji papierowej w budynku
Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.

Niniejsze wnioski należy składać wraz z dokumentacją zdjęciową na adres siedziby
Gminy Szemud lub na adres e-mail m.czoska@szemud.pl w terminie do dnia 17.03.2014r.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod nr telefonu 58 676 44 39- Milena Czoska.

Galeria

Załączniki