WIOSNĘ ROZPOCZYNAMY OD PORZĄDKÓW!!!!!


W dniach 17-18 kwietnia 2015r. Gmina Szemud organizuje akcję „Sprzątamy Naszą Gminę – 2015”.
Dnia 17 kwietnia (piątek) akcję rozpoczynają dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu gminy Szemud. W tym dniu akcję koordynują Dyrektorzy Szkół oraz Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy.
Dnia 18 kwietnia (sobota) sprzątanie kontynuują wszystkie sołectwa z terenu naszej gminy. Teren do sprzątania i miejsce zbiórki wyznaczają sołtysi poszczególnych miejscowości.
Na zakończenie akcji każde sołectwo organizuje spotkanie integracyjne mieszkańców biorących udział w sprzątaniu.


Wszelkich informacji związanych z akcją udzielają sołtysi (wykaz poniżej) oraz Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (tel. 58/676-44-24, 676-44-25).


L.P. SOŁECTWO SOŁTYS TELEFON SŁUŻBOWY

1 – Będargowo – Okrój Łukasz – 885168000

2 – Bojano – Mach Kazimierz – 885327000

3 – Częstkowo – Łazorczyk Beata – 885698000

4 – Dobrzewino – Walkusz Eugeniusz – 885726000

5 – Donimierz – Polaszek Zdzisław – 885728000

6 – Głazica – Nowicka Maria – 885738000

7 – Grabowiec – Baranowska Beata – 885746000

8 – Jeleńska Huta – Potrykus Kazimierz – 885768000

9 – Kamień – Bojke Edmund – 885786000

10 – Kielno – Wenzel Wiesława – 885796000

11 – Kieleńska Huta – Potrykus Mariusz – 885797000

12 – Koleczkowo – Barkowski Jan – 885798000

13 – Kowalewo – Parchem Jerzy – 885826000

14 – Leśno – Parchem Ryszard – 885928000

15 – Łebno – Miotk Dorota – 885947000

16 – Łebieńska Huta – Wilczewski Wojciech – 885948000

17 – Przetoczyno – Skwarło Halina – 885956000

18 – Rębiska – Bieszke Antoni – 885967000

19 – Szemud – Draws Stanisław – 885968000

20 – Szemudzka Huta – Lidzbarska Janina – 885978000

21 – Warzno – Hopa Wiesław – 887568000

22 – Zęblewo – Miotk Roman – 887687000
Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram akcji (godzina i miejsce zbiórki w poszczególnych sołectwach).


Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, którym bliski jest ład i porządek na terenie naszej Gminy, a także jej estetyczny wygląd do udziału w naszej wiosennej akcji.


Edward Taube

Załączniki