„Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” – 7 grudnia 2016 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem działalności gospodarczej. Informacja o spotkaniu dostępna jest na stronie:
http://pife.pomorskie.eu/-/spotkania-informacyjne-sroda-z-funduszami-dla-osob-planujacych-zalozenie-dzialalnosci-gospodarcze-1

W programie spotkań m.in. omówienie:
– wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
– omówienie tematyki biznesplanu,
– rejestracja własnej firmy – krok po kroku,
– możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, ​
– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
– wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
– Inicjatywa JEREMIE jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
– źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsca spotkań:
7 grudnia w godz. 10.00 -13.00 – w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ( do pobrania ze strony ) na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne:
wejherowo.pife@pomorskie.eu , tel.: 58 572 94 52

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA NABORU W PRZYPADKU ZEBRANIA KOMPLETU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Z poważaniem,
Anna Wiśniewska

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4; 84-200 Wejherowo
tel. 058 572 94 52; 058 572 94 54
fax: 058 572 94 54
email: wejherowo.pife@pomorskie.eu
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.pomorskiewunii.pl

Godziny otwarcia Punktu:
poniedziałek: 7:30-17:30
wtorek-piątek: 7:30-15:30

Program spotkania_07-12-2016
Formularz zgłoszeniowy 07-12-2016