Z ostatnich informacji, jakie dotarły do Urzędu Gminy w Szemudzie wynika, że Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego S6 pismem z dnia 7 marca 2017 r. wystąpił do Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego i Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka z apelem o pilną realizację przez rząd RP trasy ekspresowej S6 na odcinku od Koszalina do Gdańska. W odpowiedzi na to wystąpienie pismem DDP.2.453.191.2016.TR.2 z dnia 24.04.2017r. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło swoje oficjalne stanowisko w sprawie realizacji tej bardzo ważnej dla naszego regionu inwestycji, w którym informuje, że jest świadomy faktu, że droga ekspresowa S6 od Koszalina do Gdańska jest ważnym szlakiem komunikacyjnym i ma duże znaczenie dla rozwoju północnej części kraju. Ponadto budowa tej arterii wpisuje się w politykę Ministerstwa, które dąży do stworzenia spójnego systemu dróg szybkiego ruchu. Jednakże Ministerstwo realizuje zadania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zgodnie z możliwościami wynikającymi z wartości limitu Programu. Ograniczenia finansowe są znaczne, ponieważ limit Programu wynosi 107 mld złotych, podczas gdy realizacja wszystkich zadań wyceniona została na blisko 200 mld złotych.
Jednocześnie resort poinformował, że trwają ostatnie ustalenia dotyczące możliwości realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Programie. Zadania inwestycyjne, które będą mogły być zrealizowane w ramach limitu zostaną zaprezentowane w aktualizacji Programu, który zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą nr 3/2017 z dnia 6.03.2017 oraz wystąpieniem Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 do Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego i Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka (w załączeniu).

Odpowiedź MIiB na uchwałę Zarządu Stowarzyszenia S6 nr 3 z 6.03.2017