Stanowisko Powiatu Wejherowskiego wyrażające pełne poparcie dla stanowiska władz Gminy Szemud w kwestii przebiegu trasy S-6 w wariancie B

Załączniki