Ostatnio w naszym Urzędzie z wizytą u Wójta byli przedstawiciele najwyższych władz samorządowych.


Najpierw w dniu 16.04.2015 odbyło się spotkanie Wójta ze Starostą Powiatowym Panią Gabrielą Lisius,
która była w towarzystwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Pana Janusza Nowaka. Na spotkaniu omawiane
były sprawy utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez nasza gminę jak również planowane inwestycje
drogowe, w tym inwestycje planowane wspólnie z naszą gminą.


W dniu 20.04.2015 r w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójta z Marszałkiem Województwa Pomorskiego
Panem Mieczysławem Strukiem. Poruszane były sprawy bieżące dotyczące gminy, w szczególności rozmowy
dotyczyły możliwości wsparcia finansowego dla planowanych projektów i zadań inwestycyjnych w gminie.


Romuald Przybyt

Galeria