Od początku maja br. na terenie naszej gminy zostały podjęte działania, mające na celu opracowanie Strategii Rozwoju Sportu .

Jednym z elementów, które mają zidentyfikować potrzeby oraz wskazać możliwe kierunki działań jest zaproszenie do współpracy Pana Piotra Klecha, mającego doświadczenie w prowadzaniu projektów sportowych w środowiskach wiejskich na terenie Pomorza. Pan Piotr Klecha na co dzień jest m in. członkiem Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS, koordynatorem projektu MSiT, Multisport oraz dyrektorem GOSRiT Luzino.

Rozpoczynają się pierwsze konsultacje związane z tworzeniem diagnozy, w ramach których odbędą się spotkania z przedstawicielami gminnych klubów sportowych, trenerami oraz dyrektorami szkół i nauczycielami WF. Działania te odbędą się w ścisłej współpracy z władzami gminy oraz dyrektorem GCKSiR w Szemudzie.

Kolejnym etapem będzie ustalenie aktualnego stanu infrastruktury sportowej oraz poznanie liderów społecznych i ich opinii na temat możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w Gminie Szemud.

Celem opracowywanej strategii jest optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej w oparciu o istniejące inicjatywy społeczne oraz stworzenie wizji rozwoju sportu, w tym warunków do tworzenia kolejnych inicjatyw.

Celami szczegółowymi można też nazwać zwiększenie oferty sportowej, optymalne wykorzystanie istniejącej bazy sportowej, oraz plan jej rozwoju.

Ważnym elementem konsultacji będzie wymiana poglądów na temat pomysłów związanych z działalnością klubów sportowych oraz przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie, jak również przekazanie informacji o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na ich działalność.

Romuald Przybyt