Dodane przez nas komentarze w całym STEŚ II wskazują na błędy metody porównania, braki nie analizowanej problematyki np. kosztów jakie Gminy dotknięte drogą musza ponieść na przeobrażenie obszarów. Nie należy ich traktować jak ścisłej analizy czy fachowej recenzji. Wskazują na niekonsekwencje, niedomówienia powodujące taki a nie inny odbiór tej dokumentacji, która zasługuje naszym zdaniem na poważną kolaudację i dużo większą uwagę przez ekspertów wielu dziedzin, by to co ma powstać dla potomności i na wiele lat spełniało…. zasady rzetelności i obiektywizmu porównywanych argumentów i nie budziło wątpliwości.

Załączniki