STYPENDIUM GMINY SZEMUD

Informujemy o zmianie zasad dotyczących Regulaminu stypendialnego Gminy Szemud. W myśl uchwały Nr XV/174/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu stypendialnego Gminy Szemud w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Szemud Regulamin stypendialny Gminy Szemud, wnioski o przyznanie stypendium można składać w następujących kategoriach: naukowe, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i/lub sportu oraz specjalne.
Termin: do 5 marca 2020 r.
Miejsce składania: Kancelaria Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud (budynek A).
Szczegółowe informacje i wnioski dostępne są w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud (budynek B, pok. 19) i na stronie www.szemud.pl w zakładce: DO POBRANIA

Beata Węzeł