STYPENDIUM NAUKOWE RADY GMINY SZEMUD

Przypominamy, że wzorem lat ubiegłych można składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu Rady Gminy Szemud.
termin – 5 październik 2014 r.
miejsce składania – UG Szemud – kancelaria
dokumenty: wypełniony wniosek, kserokopia dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, opinia wychowawcy klasy potwierdzona przez dyrektora szkoły.
Szczegółowe informacje i wnioski dostępne są w Referacie Oświaty, Kultury i Zdrowia UG Szemud, ul. Kartuska 13 lub na stronie www.bip.szemud.pl w zakładce Urząd Gminy/Obsługa Interesanta/Oświata

Beata Węzeł