Informujemy, iż w dniu 25.04.2020r.w godzinach wieczornych wykryto ognisko zakażenia koronawirusem u pensjonariuszy i personelu Domu Pomocy Społecznej BRYZA w Koleczkowie, gdzie przebywało łącznie 97 osób, w tym 71 pensjonariuszy i 26 pracowników.
Na obecną chwilę tj. 27.04.2020 r. do godz.16:00 u 40 osób (w tym 19 pensjonariuszy i 21 pracowników) potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2.
Wojewoda Pomorski podjął decyzję o ewakuacji wszystkich pensjonariuszy do szpitali zakaźnych. Ostatecznie zostali oni przetransportowani do następujących placówek:

  • 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, ul. Polanki 117;
  • Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18;
  • Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 9B
  • Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie, ul. Jagalskiego 10.

Ewakuacja pensjonariuszy została zakończona.

12 osób pozostaje w izolacji na terenie Domu Pomocy Społecznej BRYZA, zaś 10 osób pozostaje w domach (w tym 2 poza terenem Gminy Szemud).

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, apelujemy do Państwa o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego