W dniu 20.10.2015. w godzinach od 10-tej do 15.30 wystąpiło planowane wyłączenie wody w rejonie obsługiwanym przez ujęcie w Bojanie. Wyłączenia mają związek z prowadzoną na szeroką skalę jednocześnie w trzech miejscach inwestycją wodociągową, mającą zapewnić w przyszłości bezprzerwową dostawę wody, nawet w okresach suszy. Jest to rozbudowa samego ujęcia w Bojanie gdzie powstał duży zbiornik o retencji 500m3 i nowe pompy , nowa przepompownia w Bojanie przy ul. 1000-Lecia wraz z drogą oraz modernizacja przepompowni wody w Koleczkowie.


W dniu wyłączenia wody wykonywano przełączanie niektórych starych sieci na nowo wybudowane. W trakcie prac doszło dodatkowo do awarii na sieci tak, że musieliśmy wyłączyć całe ujecie wody a prace zakończyły się o godz. 15.30 a nie jak zakładano o 12.00. Ogłoszenie o wyłączeniach zostało sporządzone tylko w zakresie niektórych ulic w sąsiedztwie ul. Majora Bojana gdyż awarii nie można było przewidzieć.

Było to już ostatnie wyłączenie na taka skalę przed zakończeniem inwestycji.

Za niedogodności powstałe w wyniku braku wody serdecznie przepraszamy.


Roman Chustak

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej