Poniżej zamieszczamy aktualne harmonogramy szczepienia psów na terenie naszej gminy.

HARMONOGRAMY