Szanowni Mieszkańcy,

Dnia 21.11.2013r. podpisałem umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Akademia samorządowa – szkolenia i kursy dla lokalnej społeczności wraz z organizacją szkolenia podsumowującego” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedmiotowy projekt ma na celu umożliwienie mieszkańcom uporządkowania posiadanej wiedzy poprzez udział w szkoleniach z zakresu:

1. podstaw księgowości – 16 godz. – 3 dni,

2. podstaw wiedzy prawnej – 12 godz. – 2 dni,

3. możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych – 8 godz. – 1 dzień.


W nawiązaniu do powyższego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci udziału w ww. spotkaniach szkoleniowych, które odbędą się w miesiącach kwiecień – maj br.
Przedmiotowe szkolenia planuje się przeprowadzić w godzinach popołudniowych przez doświadczonych trenerów. Każdy z uczestników otrzyma stosowny certyfikat.

Warunkami uczestnictwa są :

– złożenie zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach z wyszczególnieniem typu szkolenia (tj. księgowość, wiedza prawna, pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych)

– złożenie deklaracji aktywnego uczestnictwa w organizacji życia kulturalnego na terenie gminy Szemud,

– zameldowanie na terenie gminy Szemud.


Ponadto Gmina Szemud jako organizator zapewnia materiały szkoleniowe, kawę oraz słodki poczęstunek, natomiast dojazd każdy z uczestników organizuje indywidualnie.


Zgłoszenia można składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (25 osób na każde ze szkoleń) o zakwalifikowaniu się będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w jednym ze szkoleń nie wyklucza uczestnictwa w innym szkoleniu. Do stworzenia ostatecznej listy uczestników zostanie powołana odpowiednia komisja.


Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy Szemud