Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków na działanie
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”
oraz
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
do udziału w warsztatach szkoleniowych z pozyskiwania funduszy europejskich w ramach osi 4 leader PROW 2007-2013 i wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność.

Zajęcia z każdego działania obejmują dwa dni szkoleniowe po pięć godzin. Zajęcia pierwsze odbędą się w dniu 16-06-2011 r. od godz. 10:00 do godziny 15:00, zaś zajęcia drugie dnia 17-06-2011 r. od godziny 12:00 do godz. 17:00.

Szkolenia zorganizowane będą w budynku Gminnego Domu Kultury w Linii przy ulicy Turystycznej 3, 84-223 Linia.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłaszać osobiście w biurze LGD pod adresem: 84-217 Szemud Przetoczyno, ul. Pomorska 14 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 lub drogą e-mailową pod adresem biuro@kaszubskadroga.pl, albo telefonicznie pod nr 58 676-11-11 do dnia 15-06-2011 r. do godz. 12:00.

Danuta Nolbrzak – Hejmowska
Prezes LGD „Kaszubska Droga”