Poniżej zamieszczamy Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie terminów I posiedzeń oraz szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych w w Gminie Szemud.

Jednocześnie przypominamy, że obecność w pracach komisji jest obowiązkowa.

Szemud – informacja o pierwszym posiedzeniu

Materiały szkoleniowe
Prezentacja SEJM OKW-cz-I szkolenie ogólne
Prezentacja SEJM OKW-cz-II1-przeprowadzenie głosowania
Prezentacja SEJM OKW-cz-II2-ustalenie wyników-protokoły
Prezentacja SEJM OKW – przykłady znaku X